Договір публічної оферти
People First Club

Дата опублікування: 01.10.2020
Дата останніх змін: 26.10.2020

Ця Публічна оферта (також «Умови використання» або «Умови») містить умови юридично обов'язкового договору приєднання («Договір») між ФОП Головченко Анною Олександрівною, що діє під комерційним найменуванням People First Club (далі – «People First Club», «ми») та Користувачем (далі – «Користувач(і)», а також «ви»), які при згадуванні разом у відповідному контексті зазначаються як «Сторони».

Порядок приймання умов Публічної оферти та укладення Договору між вами та People First Club визначений нижче. Будь ласка, уважно прочитайте ці Умови перед використанням вебсайту https://www.peoplefirst.club/, його додатків та пов'язаних проєктів (далі – «Вебсайт»). Використання Вебсайту означає прийняття умов Публічної оферти.

Якщо ви вважаєте, що будь-яка інформація чи матеріали на Вебсайті порушують ваші права чи застосовне законодавство, або якщо у вас виникнуть питання щодо використання Вебсайту, чи у вас є якісь ідеї щодо того, як можна покращити наш сервіс, будь ласка, надішліть нам листа на електронну пошту anna@peoplefirst.club.


1. Визначення термінів

«Електронний кабінет» — обліковий запис Користувача на Вебсайті, який адмініструється Виконавцем і через який Користувач отримує доступ до Послуг, та іншу необхідну для виконання Договору інформацію.

«Ресурси» — відомості та матеріали, що доступні Користувачам за відповідною Підпискою, зокрема: інформація про онлайн та офлайн події та Курси, відео, презентації, бібліотека шаблонів та інших корисних матеріалів, розміщених на Вебсайті.

«Послуги» — послуги, які надаються People First Club Користувачу, зокрема: надання доступу до майданчика для спілкування та обміну досвідом між професіоналами сфери Human Resources and Recruitment; надання доступу до електронного кабінету з Ресурсами; проведення воркшопів, Q&A сесій; отримання розсилок з корисними новинами; проведення Курсів; надання можливості отримати спеціальні пропозиції від партнерів People First Club; надання Техпідтримки для комфортного користування сервісом; надання доступу до інших інтерактивних функцій Вебсайту.

«Підписка» — передплачене членство у People First Club за відповідним тарифним планом, що надає вам право на отримання Послуг на умовах конкретної Підписки. Умови Підписок вказані у Розділі https://peoplefirst.club/#membership. Підписка є індивідуальною та не може передаватись третім особам.

«Техпідтримка» — надання в режимі онлайн роз'яснень щодо питань, пов'язаних з використання Вебсайту. Техпідтримка надається з урахуванням кількості Користувачів, інтенсивності та складності запитів. Техпідтримка не включає в себе інсталяцію програмного забезпечення на комп'ютер або інше обладнання Користувача та інші дії, безпосередньо не пов'язані з наданням Послуг People First Club.

«Курси» - програми навчання у сфері Human Resources and Recruitment, які можуть не входити у вартість Підписки, але інформація про які доступна Підписникові та участь у яких може придбаватися на умовах спеціальної ціни для Користувачів, які оформляють Підписку.


2. Порядок укладення Договору між Користувачем та People First Club
Розміщення Публічної оферти на Вебсайті є пропозицією укласти електронний договір про надання Послуг між People First Club та Користувачем. Умови електронного договору про надання послуг між People First Club та Користувачем викладені в цій Публічній оферті.

Користувач вважається таким, що прийняв Публічну оферту, за умови виконання ним сукупності наступних дій: якщо він ідентифікувався (зареєструвався) на Вебсайті шляхом заповнення електронної форми замовлення Послуг; якщо він здійснив платіж на умовах, визначених People First Club.

Публічна оферта приймається Користувачем в редакції, розміщеній на Вебсайті на момент її прийняття.

Прийняття Публічної оферти означає, що Користувач погоджується з її умовами та вона становить договір між Користувачем та People First Club щодо надання Послуг останнім та щодо використання Вебсайту користувачем.


3. Послуги People First Club
За цією Публічною офертою People First Club зобов'язується надати Послуги.

Обсяг доступних вам Послуг, залежить від умов придбаної вами Підписки. Вартість Підписки визначається на Вебсайті. Деякі варіанти Послуг надаються безкоштовно, інші варіанти Послуг можуть надаватись тільки після повної оплати.

People First Club пропонує наступні варіанти підписки:
 • Тестова підписка — можливість отримувати доступ до обмеженої кількості визначених People First Club Ресурсів протягом певного строку без оплати. People First Club залишає за собою право змінити умови використання тестової Підписки, а також припинити тестову Підписку в будь-який час без попереднього повідомлення і без будь-якої відповідальності.
 • Платна підписка — можливість отримати необмежений доступ до Ресурсів у строк та на умовах, визначених People First Club на Вебсайті.

Для уникнення непорозумінь, будь ласка, зверніть увагу, що строк дії Підписки визначається календарними днями, тижнями чи місяцями, незалежно від того, використовували ви Послуги, на які підписані, чи ні, у певному календарному місяці, чи ні.

Послуги вважаються повністю наданими People First Club в рамках окремо визначеної Підписки в момент закінчення її строку. Якщо для Підписки передбачена поетапна оплата, то невнесення обумовленого платежу Користувачем означає його відмову від цього Договору. В такому випадку послуги People First Club за цією Підпискою вважаються повністю виконаними в момент закінчення періоду сплаченої частини Підписки.


4. Права та обов'язки Сторін
Користувач зобов'язаний:
 • До моменту укладення Договору ознайомитись з умовами Публічної оферти та умовами надання Послуг, розміщеними на Вебсайті;
 • Дотримуватися умов цієї Публічної оферти;
 • У разі прийняття умов Публічної оферти – надати достовірну інформацію про себе шляхом заповнення необхідних розділів Вебсайту;
 • Здійснювати сплату Послуг вчасно та у повному обсязі відповідно до положень п. 6 цієї Публічної оферти;
 • Використовувати Ресурси тільки в особистих навчальних цілях. Використання в комерційних цілях та передача третім особам заборонена і може тягнути за собою відповідальність згідно з законодавством України.
Користувач має право:
 • Протягом строку, зазначеного в п. 4 цих Умов, отримувати від People First Club Послуги, вартість яких була повністю сплачена.
 • Припинити отримання Послуг в порядку, встановленому цією Публічною офертою.
People First Club зобов'язується:
 • Надавати Послуги в повному обсязі та належним чином протягом строку та на умовах, визначених в Публічній оферті;
 • Докладати всіх можливих розумних зусиль для забезпечення функціонування Вебсайту.
People First Club має право:
 • Змінювати Вебсайт, при цьому, Користувач повинен самостійно ознайомитися з оновленим функціоналом та правилами роботи Вебсайту;
 • Визначати обсяг обмеженого доступу Користувача до Ресурсів;
 • Припинити надання Послуг в порядку, встановленому цією Публічною офертою.

5. Ціна, порядок оплати та відмови від Послуг

Ціна Послуг складає, в залежності від обраного варіанту Підписки, які описані в окремому розділі про Підписки. People First Club має право в односторонньому порядку змінювати ціни на Послуги, шляхом попередньої публікації таких змін на Вебсайті.

Зазначена ціна Послуг є чинною на момент прийняття цієї Публічної оферти та не включає податки, мита, збори, комісію банку, у тому числі додаткові комісії банку при сплаті частинами, або інші обов'язкові платежі (далі – «супутні платежі»). Всі супутні платежі сплачуються Користувачем самостійно, якщо інше не встановлено Договором з People First Club.

Послуги надаються за умови попередньої сплати повної Ціни Послуг. Оплата здійснюється Користувачем шляхом перерахування грошових коштів на платіжні реквізити People First Club за допомогою систем еквайрингу сервісу Fondy, підключеного до Вебсайту.

У випадку, коли оплата Послуг відбувається в іноземній валюті, грошові кошти мають бути перераховані на платіжні реквізити People First Club в розмірі, еквівалентному повній Ціні Послуг та розрахованому за курсом відповідної іноземної валюти на міжбанку, актуальним на дату здійснення платежу. Актуальні міжбанківські курси розміщені на вебсайті https://minfin.com.ua/ua/currency/mb/

Користувач може відмовитись від подальшого отримання Послуг після відкриття електронного кабінету з Ресурсами, якщо вимога про відмову від отримання Послуг надійшла протягом 24 годин з моменту сплати Ціни Послуг.

У випадку відмови від Послуг на умовах, описаних в цьому пункті, Користувачу в повному обсязі повертаються сплачені ним грошові кошти. Повернення вартості Послуг здійснюється з урахуванням знижок, отриманих Користувачем.

People First Club має право припинити надання Послуг в односторонньому порядку у будь-який момент у випадку порушення Користувачем Умов використання, зокрема через нецензурну лайку, погрози, принизливі висловлювання на адресу People First Club чи інших осіб, та інші форми протиправної поведінки. Про припинення надання Послуг People First Club зобов'язується попередньо повідомити Користувача. У такому випадку People First Club має право не повертати Користувачу наперед сплачену вартість Послуг.

Після оформлення платної підписки плата за неї стягується автоматично на початку кожного нового платіжного циклу, доки ви не скасуєте її. Ви можете скасувати підписку у будь-який момент, повідомивши нас про це листом на email anna@peoplefirst.club, або іншим способом, вказаним на Вебсайті.


6. Права інтелектуальної власності

Вебсайт та його компоненти, у тому числі програмний код, логотипи та елементи дизайну, торговельні марки, тексти, графіка, дані, статті, інформація, фото, зображення, ілюстрації, відео тощо, належать People First Club й охороняються законодавством у сфері інтелектуальної власності.

People First Club надає Користувачам невиключну відкличну безоплатну ліцензію без права передання третім особам на доступ та використання Вебсайту у межах функціоналу, доступного в онлайн-режимі, що уможливлює надання Послуг, визначених цими Умовами. Така ліцензія діє на території всього світу протягом строку чинності цих Умов.

Використання в комерційних цілях будь-яких матеріалів або компонентів Вебсайту в інший спосіб, ніж це передбачено цими Умовами, без письмового дозволу People First Club суворо заборонене.


7. Персональні дані
При заповненні форми, розміщеної на Вебсайті ви надаєте нам дозвіл на обробку і зберігання ваших персональних даних, вказаних під час реєстрації.

People First Club має право зберігати та обробляти ваші персональні дані виключно для цілей надання Послуг.

People First Club здійснює обробку персональних даних на умовах, визначених Політикою конфіденційності.


8. Використання Вебсайту

People First Club зберігає за собою право припинити роботу Вебсайту чи змінити його на свій розсуд у будь-який час. Зокрема, але не виключно, People First Club може призупинити доступ до Вебсайту, додати на нього рекламу чи змінити обсяг Послуг чи доступний функціонал. Продовження використання Користувачем Вебсайту після будь-яких змін передбачає згоду Користувача з такими змінами.

Користувачам заборонено використовувати пошукових роботів («павуків») на будь-яких сторінках Вебсайту для збору даних, чи будь-якої частини контенту (вручну чи за допомогою автоматизованих засобів), а також вчиняти дії, що націлені на порушення нормального функціонування нашого Вебсайту, як за допомогою програмного забезпечення, так і без нього.

Користувач зобов'язується не здійснювати жодних незаконних дій з використанням Вебсайту або у його межах.

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання Договору і виконання цих Умов.

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання умов Договору внаслідок настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин)


9. Застереження щодо відповідальності та обмеження
People First Club не може гарантувати, що Вебсайт безперебійно та безпомилково працюватиме на всіх пристроях та за всіх особливих умов. Проте, People First Club докладатиме всіх розумних зусиль, щоб забезпечити надання якісних Послуг.

Вебсайт може містити посилання на інші вебсайти та ресурси, надані третіми сторонами (зокрема, платіжну систему). Ми не несемо жодної відповідальності за будь-який контент вебсайтів та ресурсів третіх сторін, ми також не контролюємо ці вебсайти та ресурси. Ви використовуєте такі вебсайти та ресурси третіх сторін на ваш власний ризик.

В обсязі, дозволеному законом, у жодному випадку People First Club, наші працівники, підрядники, партнери чи агенти не несуть відповідальності за будь-які неточності чи упущення та будь-які спеціальні, непрямі та інші збитки, упущену вигоду, що спричинена чи будь-яким чином пов'язана із використанням чи неможливістю використання Вебсайту чи опублікованої на ньому інформації.

People First Club не несе відповідальність за невикористання Користувачем Ресурсів внаслідок обставин, що не залежать від People First Club.

People First Club не несе відповідальність за невідповідність наданих Послуг очікуванням Користувача.

People First Club не несе відповідальність за наслідки, спричинені несанкціонованим використанням ідентифікаційних даних Користувача третіми особами.

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується сертифікатом, виданим Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.


10. Зміни
Ми можемо змінювати, доповнювати чи в інший спосіб модифікувати ці Умови час від часу у випадках, коли це вимагається змінами до законодавства, коли це потрібно для кращого захисту прав Користувачів, People First Club чи третіх осіб, коли ми будемо розширювати обсяг Послуг або коли це зумовлено економічною необхідністю чи будь-якими змінами у нашій операційній діяльності.

Якщо ви продовжуєте використовувати Вебсайт після таких змін, ми вважатимемо, що ви прийняли їх, крім випадків, коли People First Club має обов'язок відповідно до цих Умов або застосовного закону отримати вашу явну згоду на такі зміни.


11. Застосовне право та вирішення спорів
Ці Умови та інші взаємовідносини між вами та People First Club регулюються правом України.

Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути щодо цих Умов, повинні вирішуватися шляхом переговорів. Для цілей вирішення таких спорів, ефективним та обов'язковим методом комунікації є кореспонденція з уповноваженими особами People First Club на адресу anna@peoplefirst.club.

Якщо спір не може бути вирішеним шляхом переговорів протягом 60 днів, він повинен бути переданий та остаточно вирішений відповідним судом за правом України.


12. Припинення дії
Умови Публічної оферти в частині електронного договору про надання Послуг припиняють свою дію у зв'язку з належним наданням Послуг або за ініціативою Сторін, як зазначено у відповідних пунктах Публічної оферти.

Умови в частині, яка не пов'язана із наданням Послуг (умови про інтелектуальну власність, технічну підтримку та персональні дані), діють безстроково.
Реквізити Виконавця
People First Club
ФОП Головченко Анна Олександрівна
ІПН: 3245908547
Реєстр.№: 24800000000124963 від 25.08.2010
IBAN: UA243515330000026003060385093
Назва банку: ПАТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 79057, м. Львів, вул. Конотопська, 25/12а
Ел. пошта: anna@peoplefirst.club
Телефон: +38 063 255-03-06